Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Odchylky NC BAL

Plynárenský den Systémová odchylka (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Přetoky z PS do DS (MWh) Kurz ČNB (Kč/EUR) Měsíční clearingová cena (Kč/MWh) Index OTE (EUR/MWh) Použitelná cena pro kladné denní vyrovnávací množství (EUR/MWh) Použitelná cena pro záporné denní vyrovnávací množství (EUR/MWh) Použitelná cena pro kladné denní vyrovnávací množství (Kč/MWh) Použitelná cena pro záporné denní vyrovnávací množství (Kč/MWh) Úroveň flexibility
01.06.2024 6 373,140 10 062,430 -3 689,290 -83 201,977 24,705 37,351 36,51 38,10 901,93 941,21 0
02.06.2024 6 015,325 14 336,746 -8 321,421 -92 253,690 24,705 36,748 35,92 37,48 887,50 926,02 0
03.06.2024 -45 706,116 2 774,934 -48 481,050 -107 576,057 24,720 39,153 38,37 40,66 948,51 1 005,04 0
04.06.2024 7 469,375 14 593,239 -7 123,864 -110 397,928 24,765 37,557 36,69 38,31 908,70 948,70 0
05.06.2024 2 438,591 9 854,717 -7 416,126 -104 995,309 24,665 36,250 35,49 36,98 875,35 911,99 0
06.06.2024 15 386,381 19 397,688 -4 011,307 -101 340,730 24,635 35,707 34,77 36,42 856,60 897,24 0
07.06.2024 -15 822,146 2 905,107 -18 727,253 -94 746,243 24,575 35,282 34,58 36,21 849,71 889,92 0
08.06.2024 -1 069,191 10 462,884 -11 532,075 -74 941,076 24,575 35,103 34,40 35,82 845,40 880,28 0
09.06.2024 -815,018 6 572,045 -7 387,063 -81 198,622 24,575 36,541 35,81 37,28 880,04 916,25 0
10.06.2024 -13 734,866 2 114,779 -15 849,645 -97 489,765 24,635 35,134 34,43 36,03 848,22 887,63 0
11.06.2024 2 208,695 12 837,495 -10 628,800 -107 107,106 24,705 36,286 35,53 37,01 877,72 914,38 0
12.06.2024 -4 842,260 7 382,214 -12 224,474 -112 113,228 24,695 37,89 935,69 0
13.06.2024 -25 762,439 2 125,919 -27 888,358 -114 358,418 24,700 37,940 37,18 39,09 918,38 965,59 0
14.06.2024 -7 921,236 2 644,132 -10 565,368 -104 604,679 24,740 37,620 36,87 38,49 912,10 952,30 0
15.06.2024 6 941,474 7 742,739 -801,265 -83 154,338 24,740 38,587 37,71 39,36 932,88 973,74 0
16.06.2024 4 611,534 6 603,059 -1 991,525 -84 377,155 24,740 38,447 37,61 39,22 930,39 970,20 0