Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Úrovně flexibility

Plynárenský den Úroveň flexibility
01.01.2023 0
02.01.2023 0
03.01.2023 0
04.01.2023 0
05.01.2023 0
06.01.2023 0
07.01.2023 0
08.01.2023 0
09.01.2023 0
10.01.2023 0
11.01.2023 0
12.01.2023 0
13.01.2023 0
14.01.2023 0
15.01.2023 0
16.01.2023 0
17.01.2023 0
18.01.2023 0
19.01.2023 0
20.01.2023 0
21.01.2023 0
22.01.2023 0
23.01.2023 0
24.01.2023 0
25.01.2023 0
26.01.2023 0
27.01.2023 0
28.01.2023 0