Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Úrovně flexibility

Plynárenský den Úroveň flexibility
01.05.2023 0
02.05.2023 0
03.05.2023 0
04.05.2023 0
05.05.2023 0
06.05.2023 0
07.05.2023 0
08.05.2023 0
09.05.2023 0
10.05.2023 0
11.05.2023 0
12.05.2023 0
13.05.2023 0
14.05.2023 0
15.05.2023 0
16.05.2023 0
17.05.2023 0
18.05.2023 0
19.05.2023 0
20.05.2023 0
21.05.2023 0
22.05.2023 0
23.05.2023 0
24.05.2023 0
25.05.2023 0
26.05.2023 0
27.05.2023 0
28.05.2023 0