Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Úrovně flexibility

Plynárenský den Úroveň flexibility
01.09.2022 0
02.09.2022 0
03.09.2022 0
04.09.2022 0
05.09.2022 0
06.09.2022 0
07.09.2022 0
08.09.2022 0
09.09.2022 0
10.09.2022 0
11.09.2022 0
12.09.2022 0
13.09.2022 0
14.09.2022 0
15.09.2022 0
16.09.2022 0
17.09.2022 0
18.09.2022 0
19.09.2022 0
20.09.2022 0
21.09.2022 0
22.09.2022 0
23.09.2022 0
24.09.2022 0
25.09.2022 0
26.09.2022 0
27.09.2022 0
28.09.2022 0
29.09.2022 0