Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky NC BAL

Plynárenský den Systémová odchylka (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Přetoky z PS do DS (MWh) Kurz ČNB (Kč/EUR) Měsíční clearingová cena (Kč/MWh) Index OTE (EUR/MWh) Použitelná cena pro kladné denní vyrovnávací množství (EUR/MWh) Použitelná cena pro záporné denní vyrovnávací množství (EUR/MWh) Použitelná cena pro kladné denní vyrovnávací množství (Kč/MWh) Použitelná cena pro záporné denní vyrovnávací množství (Kč/MWh) Úroveň flexibility
01.07.2022 16 796,713 22 594,013 -5 797,300 -95 700,293 24,755 150,357 143,80 153,36 3 559,77 3 796,53 0
02.07.2022 11 363,033 12 228,651 -865,618 -78 573,899 24,755 149,793 146,11 152,79 3 616,99 3 782,29 0
03.07.2022 6 395,211 9 970,345 -3 575,134 -76 569,560 24,755 152,095 148,66 155,14 3 680,11 3 840,41 0