Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Odchylky NC BAL

Plynárenský den Systémová odchylka (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Přetoky z PS do DS (MWh) Kurz ČNB (Kč/EUR) Měsíční clearingová cena (Kč/MWh) Index OTE (EUR/MWh) Použitelná cena pro kladné denní vyrovnávací množství (EUR/MWh) Použitelná cena pro záporné denní vyrovnávací množství (EUR/MWh) Použitelná cena pro kladné denní vyrovnávací množství (Kč/MWh) Použitelná cena pro záporné denní vyrovnávací množství (Kč/MWh) Úroveň flexibility
01.04.2024 -6 523,255 18 356,277 -24 879,532 -138 422,408 25,305 28,732 28,16 29,38 712,52 743,52 0
02.04.2024 -20 893,742 6 661,950 -27 555,692 -181 685,725 25,360 29,118 28,54 29,95 723,66 759,42 0
03.04.2024 -14 008,370 7 106,055 -21 114,425 -179 359,860 25,355 27,934 27,38 28,65 694,10 726,43 0
04.04.2024 -14 888,391 3 087,708 -17 976,099 -171 635,984 25,310 28,135 27,57 28,87 697,86 730,61 0
05.04.2024 9 743,003 13 863,594 -4 120,591 -143 281,169 25,290 28,321 27,64 28,89 699,10 730,56 0
06.04.2024 15 646,808 22 886,915 -7 240,107 -104 045,297 25,290 28,454 27,71 29,02 700,67 733,99 0
07.04.2024 4 117,155 9 632,121 -5 514,966 -101 429,854 25,290 28,811 28,19 29,39 712,85 743,20 0
08.04.2024 -1 518,567 17 728,285 -19 246,852 -112 624,174 25,355 29,470 28,88 30,08 732,27 762,61 0
09.04.2024 11 018,968 14 208,188 -3 189,220 -112 968,578 25,380 30,182 29,44 30,80 747,30 781,70 0
10.04.2024 -20 787,064 2 209,798 -22 996,862 -143 510,913 25,365 29,583 28,99 30,42 735,37 771,66 0
11.04.2024 -16 279,065 2 622,435 -18 901,500 -140 177,730 25,395 30,116 29,51 30,92 749,50 785,11 0
12.04.2024 189,626 5 285,302 -5 095,676 -124 449,255 25,330 31,512 30,88 32,14 782,17 814,16 0
13.04.2024 27 536,480 28 633,183 -1 096,703 -96 014,816 25,330 34,068 33,01 34,75 836,11 880,20 0
14.04.2024 6 241,923 12 846,085 -6 604,162 -100 059,486 25,330 32,876 32,14 33,53 814,00 849,40 0