Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Alokace odběrů A

Plynárenský den Pražská plynárenská Distribuce
(MWh)
RWE GasNet, s.r.o.
(MWh)
RWE GasNet, s.r.o.
(MWh)
RWE GasNet, s.r.o.
(MWh)
RWE GasNet, s.r.o.
(MWh)
E.ON Distribuce, a.s.
(MWh)
100 400 500 600 700 900
01.06.2020 -4 153,404 -29 213,597 -9 889,879 -13 895,529 -14 986,652 -3 680,970
02.06.2020 -3 978,978 -29 948,475 -10 066,558 -14 105,625 -15 671,065 -3 568,511
03.06.2020 -3 840,382 -28 192,981 -9 648,988 -13 802,008 -14 909,068 -3 546,902
04.06.2020 -3 864,456 -27 792,043 -9 405,962 -13 264,857 -14 178,638 -3 595,561