Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Konto neutrality

Datum a čas změny Referenční den Důvod změny Změna KN Stav konta (Kč)
01.01.2022 19:15:05 31.12.2021 Vyrovnávací akce 660 525,23 -33 274 866,69
01.01.2022 19:15:06 31.12.2021 Reset konta neutrality 33 274 866,69 0,00
01.01.2022 19:15:06 31.12.2021 Výpočet odchylek -1 495 308,82 -1 495 308,82
02.01.2022 19:15:07 01.01.2022 Vyrovnávací akce 19 490 115,70 17 994 806,88
02.01.2022 19:15:07 01.01.2022 Výpočet odchylek -34 237 651,66 -16 242 844,78
03.01.2022 19:15:08 02.01.2022 Vyrovnávací akce 21 480 422,71 5 237 577,93
03.01.2022 19:15:08 02.01.2022 Výpočet odchylek 1 391 758,94 6 629 336,87
04.01.2022 19:15:11 03.01.2022 Vyrovnávací akce -358 028,50 6 271 308,37
04.01.2022 19:15:11 03.01.2022 Výpočet odchylek 2 753 677,60 9 024 985,97
05.01.2022 19:15:13 04.01.2022 Vyrovnávací akce -7 180 494,00 1 844 491,97
05.01.2022 19:15:13 04.01.2022 Výpočet odchylek -21 989,45 1 822 502,52
06.01.2022 19:15:14 05.01.2022 Vyrovnávací akce 215 075,00 2 037 577,52
06.01.2022 19:15:14 05.01.2022 Výpočet odchylek -2 018 816,50 18 761,02
07.01.2022 19:15:16 06.01.2022 Vyrovnávací akce -233 035,00 -214 273,98
07.01.2022 19:15:16 06.01.2022 Výpočet odchylek -42 430,57 -256 704,55
08.01.2022 19:15:17 07.01.2022 Vyrovnávací akce 427 944,40 171 239,85
08.01.2022 19:15:18 07.01.2022 Výpočet odchylek -3 628 763,48 -3 457 523,63
09.01.2022 19:15:00 08.01.2022 Vyrovnávací akce 205 296,00 -3 252 227,63
09.01.2022 19:15:00 08.01.2022 Výpočet odchylek -7 139 278,65 -10 391 506,28
10.01.2022 19:15:20 09.01.2022 Vyrovnávací akce 11 226 991,80 835 485,52
10.01.2022 19:15:21 09.01.2022 Výpočet odchylek -5 336 290,16 -4 500 804,64
11.01.2022 19:15:22 10.01.2022 Vyrovnávací akce -224 087,64 -4 724 892,28
11.01.2022 19:15:22 10.01.2022 Výpočet odchylek 174 419,77 -4 550 472,50
12.01.2022 19:15:24 11.01.2022 Vyrovnávací akce 401 748,82 -4 148 723,68
12.01.2022 19:15:24 11.01.2022 Výpočet odchylek -1 906 355,08 -6 055 078,76
13.01.2022 19:15:01 12.01.2022 Vyrovnávací akce 9 899 398,99 3 844 320,23
13.01.2022 19:15:01 12.01.2022 Výpočet odchylek -1 579 879,66 2 264 440,57
14.01.2022 19:15:02 13.01.2022 Vyrovnávací akce 179 829,92 2 444 270,49
14.01.2022 19:15:02 13.01.2022 Výpočet odchylek 21 177 154,04 23 621 424,53
15.01.2022 19:15:04 14.01.2022 Vyrovnávací akce -27 629 504,39 -4 008 079,86
15.01.2022 19:15:04 14.01.2022 Výpočet odchylek -12 243 754,25 -16 251 834,11
16.01.2022 19:15:05 15.01.2022 Vyrovnávací akce 12 114 087,98 -4 137 746,13
16.01.2022 19:15:05 15.01.2022 Výpočet odchylek -1 841 041,41 -5 978 787,54
17.01.2022 19:15:06 16.01.2022 Výpočet odchylek -20 916 675,44 -26 895 462,98
18.01.2022 19:15:07 17.01.2022 Vyrovnávací akce 16 486 465,81 -10 408 997,17
18.01.2022 19:15:07 17.01.2022 Výpočet odchylek -1 151 644,44 -11 560 641,61
19.01.2022 19:15:09 18.01.2022 Vyrovnávací akce 186 607,00 -11 374 034,61
19.01.2022 19:15:09 18.01.2022 Výpočet odchylek -874 907,96 -12 248 942,57
20.01.2022 19:15:10 19.01.2022 Vyrovnávací akce 176 247,50 -12 072 695,07
20.01.2022 19:15:10 19.01.2022 Výpočet odchylek -1 372 083,24 -13 444 778,31
21.01.2022 19:15:12 20.01.2022 Vyrovnávací akce -188 015,00 -13 632 793,31
21.01.2022 19:15:13 20.01.2022 Výpočet odchylek -1 101 116,32 -14 733 909,63
22.01.2022 19:15:00 21.01.2022 Vyrovnávací akce 9 249 125,62 -5 484 784,01
22.01.2022 19:15:00 21.01.2022 Výpočet odchylek 125 639,65 -5 359 144,36
23.01.2022 19:15:02 22.01.2022 Vyrovnávací akce -200 432,38 -5 559 576,74
23.01.2022 19:15:02 22.01.2022 Výpočet odchylek -1 539 172,59 -7 098 749,33
24.01.2022 19:15:04 23.01.2022 Výpočet odchylek 2 705 644,44 -4 393 104,89
25.01.2022 18:15:05 24.01.2022 Vyrovnávací akce -451 995,75 -4 845 100,64
25.01.2022 18:15:05 24.01.2022 Výpočet odchylek 33 819 008,78 28 973 908,14

*Referenční den – Plynárenský den