Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Konto neutrality

Datum a čas změny Referenční den Důvod změny Změna KN Stav konta (Kč)
01.01.2020 20:00:18 31.12.2019 Vyrovnávací akce -1 468 592,55 -4 040 068,84
01.01.2020 20:00:19 31.12.2019 Reset konta neutrality 4 040 068,84 0,00
01.01.2020 20:00:19 31.12.2019 Výpočet odchylek 200 718,32 200 718,32
02.01.2020 20:00:20 01.01.2020 Výpočet odchylek 280 585,80 481 304,12
03.01.2020 20:00:17 02.01.2020 Výpočet odchylek 462 488,24 943 792,36
04.01.2020 20:00:00 03.01.2020 Výpočet odchylek 659 149,38 1 602 941,74
05.01.2020 20:00:02 04.01.2020 Výpočet odchylek 250 697,00 1 853 638,74
06.01.2020 20:00:03 05.01.2020 Vyrovnávací akce -1 922 579,64 -68 940,90
06.01.2020 20:00:04 05.01.2020 Výpočet odchylek 172 403,51 103 462,61
07.01.2020 20:00:06 06.01.2020 Výpočet odchylek 6 606 496,30 6 709 958,91
08.01.2020 20:00:00 07.01.2020 Vyrovnávací akce -5 950 412,80 759 546,11
08.01.2020 20:00:00 07.01.2020 Výpočet odchylek -1 226 962,95 -467 416,84
09.01.2020 20:00:03 08.01.2020 Vyrovnávací akce 1 156 598,18 689 181,34
09.01.2020 20:00:03 08.01.2020 Výpočet odchylek -72 622,56 616 558,78
10.01.2020 20:00:04 09.01.2020 Výpočet odchylek 1 731 076,03 2 347 634,81
11.01.2020 20:00:06 10.01.2020 Vyrovnávací akce -1 158 400,25 1 189 234,56
11.01.2020 20:00:06 10.01.2020 Výpočet odchylek -7 782,06 1 181 452,50
12.01.2020 20:00:07 11.01.2020 Výpočet odchylek -3 033,16 1 178 419,34
13.01.2020 20:00:08 12.01.2020 Výpočet odchylek 77 778,63 1 256 197,97
14.01.2020 20:00:10 13.01.2020 Výpočet odchylek -882 135,95 374 062,02
15.01.2020 20:00:11 14.01.2020 Výpočet odchylek 936 918,91 1 310 980,93
16.01.2020 20:00:13 15.01.2020 Výpočet odchylek 29 953,59 1 340 934,52
17.01.2020 20:00:16 16.01.2020 Výpočet odchylek 2 126 420,45 3 467 354,97
18.01.2020 20:00:18 17.01.2020 Vyrovnávací akce -2 641 227,03 826 127,95
18.01.2020 20:00:18 17.01.2020 Výpočet odchylek 744 376,25 1 570 504,20
19.01.2020 20:00:19 18.01.2020 Výpočet odchylek -683 677,85 886 826,35
20.01.2020 20:00:21 19.01.2020 Výpočet odchylek -378 481,16 508 345,19
21.01.2020 19:15:02 20.01.2020 Výpočet odchylek 504,81 508 850,00

*Referenční den – Plynárenský den