Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Úrovně flexibility

Plynárenský den Úroveň flexibility
01.08.2022 0
02.08.2022 0
03.08.2022 0
04.08.2022 0
05.08.2022 0
06.08.2022 0
07.08.2022 0
08.08.2022 0
09.08.2022 0
10.08.2022 0
11.08.2022 0
12.08.2022 0