Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Novinky roku 2024

22.05.2024

Aktualizace na novou podpisovou komponentu OTE (verze 2.6)

Žádáme uživatele systému OTE, kteří používají pro práci se systémem podpisovou komponentu OTE PKI,  aby si v počítači provedli její aktualizaci na poslední verzi (2.6) nejpozději do 12.6.2024.

V případě, že tak neučiníte, může se po zmiňovaném datu stát, že Vámi předaná data do systému OTE nebudou řádně uložena a následně zpracována.

Doporučujeme, udržovat podpisovou komponentu aktuální.

 

V případě dotazů nebo komplikací nás kontaktujte.
 

Manuál pro ověření verze a přeinstalaci podpisové komponenty je k dispozici zde.

Video návod k instalaci podpisové komponenty je k dispozici zde.

Aktuální verze podpisové komponenty ke stažení je zde.


15.05.2024

Změna rozlišení hodnot u výkazů výrobce elektřiny předávaných za období od 7/2024

V souvislosti se změnou předávaných údajů z měření od provozovatelů distribučních soustav za období od 1.7.2024 se v CS OTE rozšiřuje na formuláři výkazu výrobce elektřiny počet desetinných míst ze tří na pět desetinných míst v MWh (resp. na dvě desetinná místa v kWh). Změna se poprvé projeví při zadávání dat za měsíc červenec 2024 (tj. v srpnu). Uvedená změna se týká také automatické komunikace s modulem POZE.

 


06.03.2024

Doklad o výplatě podpory u výrobců s výkupní cenou

Výrobcům, kteří změnili formu podpory ze zeleného bonusu na výkupní cenu, vystavuje doklad o výplatě podpory povinně vykupující obchodník, se kterým mají podepsanou smlouvu o výkupu, tj. společnost ČEZ Prodej, a.s., E.ON Energie, a.s. nebo Pražská energetika, a.s. Doklad není v portálu OTE dostupný.


22.01.2024

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal na svých webových stránkách informaci, která se týká některých výrobců tepla z podporovaných zdrojů energie.

Z informace ERÚ citujeme: „Přijetím novely zákona o POZE došlo k tomu, že od 1. ledna 2024 byla zrušena podpora pro teplo z bioplynu ve výrobnách tepla uvedených do provozu od roku 2022, a neexistuje tedy zákonná opora pro její poskytování. Zákon o POZE tyto podpory již nadále neobsahuje, a přestože jsou součástí cenového rozhodnutí č. 3/2023, není možné tyto podpory po účinnosti novely zákona o POZE od 1. ledna 2024 uplatňovat. Cenové rozhodnutí je tedy v rozsahu, ve kterém upravuje tyto podpory, neaplikovatelné.“

Zároveň ERÚ oznamuje, že „na základě revidovaného nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (GBER) nelze od 1. ledna 2024 poskytovat zelený bonus pro udržení výroben tepla v provozu výrobnám tepla, jejichž instalovaný tepelný výkon je vyšší než 1 MW (6 MW v případě společenství pro OZE)“, přestože je udržovací podpora na teplo součástí cenového rozhodnutí č. 3/2023 a je stanovena i pro výrobny tepla s výkonem nad 1 MWt, není možné tuto provozní podporu od 1. ledna 2024 poskytovat. Cenové rozhodnutí je tedy v rozsahu, ve kterém upravuje tyto podpory, neaplikovatelné.

Operátor trhu poskytování provozní podpory výše uvedeným výrobnám tepla ukončí.

Více informací naleznete na tomto odkazu: Sdělení výrobcům tepla: omezení zeleného bonusu na teplo od 1. ledna 2024 | eru.cz (gov.cz)