Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Novinky roku 2022

  • 27.06.2022

Vážení výrobci,

rádi bychom vás upozornili, že data o výrobě za měsíc červen je možné zadávat až do 12. července včetně.

 

  • 15.06.2022

Informujeme uživatele systému OTE, že dnešním dnem byla ukončena definitivně podpora internetového prohlížeče Internet Explorer 11. V případě, že jste tento internetový prohlížeč používali, doporučujeme využívat alternativní prohlížeč Microsoft Edge od společnosti Microsoft nebo Mozilla Firefox, případně Google Chrome.

Pro nastavení přístupu do systému OTE je potřeba nainstalovat komponentu OTE PKI. Po spárování vám komponenta zprostředkuje veškeré certifikáty, která ve vašem zařízení/PC máte a umožní vám bezproblémový přístup do systému OTE.

Další možností pro přístup do systému CS OTE je možné nastavit pomocí „Lokálního úložiště s certifikáty“.

Lokální úložiště s certifikáty je určeno uživatelům, kteří mají certifikát nainstalován ve svém zařízení/PC a je exportovatelný (tzn. mají zálohu certifikátu ve formátu .pfx či .p12).

Je možné jej nastavit v jakémkoliv internetovém prohlížeči a funguje na bázi dohrání privátní části certifikátu (zálohy) do lokálního úložiště. Rovněž je určeno pro nastavení/spárování mobilní aplikace POZE nebo VDT Elektřina/Plyn.

 

Stránka s nastavením přístupu je k dispozici ZDE.

 

  • 16.05.2022

Nedostupnost telefonní linky help desk dne 19.05. - 20.5.2022

Vážení výrobci
rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech od 19. 5. do 20. 5 2022 bude telefonní linka help desk z technických důvodů mimo provoz. Je možné zaslat dotaz prostřednictvím e-mailové schránky poze@ote-cr.cz. Odpovíme Vám hned, jakmile to bude možné.
Děkujeme za pochopení
 

  • 07.03.2022

Informace pro výrobce z obnovitelných palivových zdrojů: Prohlášení o plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu

Podle § 47b zákona, č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, mají vybraní výrobci elektřiny, tepla nebo biometanu z obnovitelných zdrojů prokazovat splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů.

Povinnost dokládat splnění kritérií úspor emisí skleníkových plynů se týká výroben uvedených do provozu po 1. 1. 2022 (bod 20 přechodných ustanovení podle zákona č. 382/2021 Sb.). Do 30. 6. 2022 je možné výše uvedené doložit formou čestného prohlášení výrobce (bod 18 přechodných ustanovení podle zákona č. 382/2021 Sb.).

 

Potvrzení plnění kritérií udržitelnosti a úspor skleníkových plynů předávejte prostřednictvím Portálu CS OTE. Manuál naleznete zde: Kritéria udržitelnosti

  

  •  01.02.2022

Informace pro výrobce z podporovaných zdrojů v souvislosti se změnou zákona č. 165/2012 Sb.

Vážení výrobci,

v souvislosti s novelizací zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, informujeme o následujících změnách v systému operátora trhu souvisejících s vykazováním elektrické energie a paliv.

 

Nová položka „Trakční elektřina“ ve výkaze o výrobě, odběru a spotřebě elektřiny

Mezi položkami výkazu naleznete novou kolonku GCR_17, která vychází z přílohy č. 9 novelizované vyhlášky č. 408/2015 Sb. Týká se výhradně provozovatelů drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové (dále také „trakční elektřina“). Její vyplnění v našem systému je nepovinné.

Další informace operátora trhu k tématu trakční elektřiny naleznete v dokumentu dostupném zde: Informace OTE k vykazování trakční elektřiny za období od 1.1.2022.

 

Ukončení provozní podpory na elektřinu z biomasy při společném spalování

Novela zákona ukončila možnost uplatňovat provozní podporu na elektřinu vyrobenou v procesu společného spalování biomasy a dalších zdrojů energie. Příslušné položky proto nejsou pro vykazování dostupné.

Další informace naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu:

ERÚ - Informace k cenovému rozhodnutí POZE pro rok 2022 - Detail článku (eru.cz)

 

Od nového roku měsíční účtování pro všechny

S platností výkazů od 1.1.2022 se bude nově u všech i stávajících podporovaných zdrojů a výroben účtovat podpora v měsíční periodě. (Bylo zrušeno ust.  § 11 odst. 2  zákona č. 165/2012 Sb. „V případě výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW je základní časový úsek čtvrtletí.“)