Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Provozní podpora tepla

Vykazování podpory vyrobeného tepla se řídí vyhláškou č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. Výkazy o podpoře tepla se zadávají v systému CS OTE měsíčně, vždy do 10. dne po skončení daného měsíce. Vyúčtování a výplata zeleného bonusu na teplo probíhá po skončení čtvrtletí. Pro zúčtování podpory tepla musí být ve výkazech vyplněny všechny tři měsíce daného čtvrtletí.

 

Přístup na tento výkaz mají osoby, které mají přiřazenu činnost „POZE-teplo“, resp. roli „POZE-teplo“.

21_vyplnovani_vykazu_vyroba_tepla.png


Pro zadání nového výkazu klikněte na tlačítko „Nový“ v sekci „Data“. Dále v sekci „Zadání nového výkazu/Editace výkazu“ zvolte období, pro které chcete výkaz vyplnit (standardně se zadává za předchozí kalendářní měsíc, který je přednastaven) a potom klikněte na tlačítko „Hledat zdroj“.

22_vyplnovani_vykazu_vyroba_tepla.png


Po této akci se předvyplní výběr zdrojů v položce „Označení výrobního zdroje dle CS OTE“ a zpřístupní se tlačítko „Nový výkaz“ viz následující obrázek.

23_vyplnovani_vykazu_vyroba_tepla.png


Po kliknutí na tlačítko „Nový výkaz“ se již zobrazí prázdný formulář pro zadání dat:

24_vyplnovani_vykazu_vyroba_tepla.png


Struktura výkazu je uvedena též v následující tabulce:

Kód údaje
Název položky
Popis
Základní údaje pro výrobnu tepla
 
Instalovaný tepelný výkon výrobny tepla
Instalovaný tepelný výkon výrobny tepla v MW
 
Instalovaný elektrický výkon
Instalovaný elektrický výkon v MW v případě výroby tepla v kombinované výrobě elektřiny a tepla
T_GCR_8
Dosažená účinnost výroby energie
Vypočtená účinnost výroby energie podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
T_GCR_9A
Minimální účinnost výroby energie
Stanovená minimální účinnost výroby energie podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
T_GCR_12
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení, na které je nárokována podpora podle § 24 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb.

Po vyplnění celého výkazu a kliknutí na tlačítko „Uložit“ proběhnou kontroly na povinnost vyplnění jednotlivých položek a další kontroly na vazby mezi jednotlivými položkami. Případné chyby se vypíší červeně do formuláře a výkaz není možno uložit, dokud nejsou opraveny.

Pokud je výkaz bez chyb, zobrazí se dialog pro elektronický podpis a po podepsání dat jsou údaje odeslány do modulu POZE. Uložený výkaz je možno potom vyhledat v sekci „Zadané výkazy/ vyhledání“ a zobrazit, případně upravit.

Pozor! Po vyplnění výkazu je potřeba zadat také výkaz paliv za výrobnu tepla. Postup pro vyplnění výkazu paliv najdete na stránce:
http://www.ote-cr.cz/poze/vyplnovani-vykazu/vykaz-paliv